Privacy

De verwerking van persoonsgegevens zijn vanaf 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) beter bekend als de General Data Protection Regulation of GDPR. We leggen U in deze privacyverklaring graag uit hoe we uw gegevens gebruiken en waarvoor.   

Zoals voorzien in de privacywet, heeft u op elk moment het recht om kostenloos de behandeling van uw gegevens voor direct marketingsdoeleinden te weerleggen, het recht tot rechtzetting en indien van toepassing,  het recht tot schrapping.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoon en/of GSM nummer

E-mailadres

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Voor cruises en reizen waar een visum-aanvraag vereist is, vragen wij kopie van identiteitskaart of reispas.   Deze worden bewaard in de kluis van het kantoor.

Voor de door U aangeleverde persoonsgegevens van anderen,  bijvoorbeeld van de mensen die op uw boeking staan  , moet U zeker zijn dat zij hiermee instemmen en U toestaan deze informatie te verstrekken.  U moet er ook voor zorgen dat deze mede-reizigers weten dat hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt voor zover dit van toepassing is.

 

Het gebruik van je persoonsgegevens

Om de door U gewenste producten en diensten te leveren moeten we uw persoonsgegevens verwerken om de boeking te kunnen maken,  te beheren en U te kunnen  informeren omtrent wijzigingen en U te helpen bij eventuele terugbetalingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens soms moeten gebruiken bij veiligheidsoperaties en noodsituaties. 

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens om aanvullende informatie te verstrekken  via e-mail, per post of telefonisch.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwbrief, promotie-aanbiedingen en communicatie die relevant kan zijn voor U als klant.    Als U geen gepersonaliseerde informatie van ons wil ontvangen kan U dit ten allen tijde schriftelijk melden per brief aan MG Travel Office,  Kwadeweg 76,  9940 Evergem of per  e-mail aan guido@mgtravel.be  . Wij zullen onze gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen.    

 

Het delen van persoonsgegevens

Om de door U gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we uw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de reisdiensten,  zoals touroperators, luchtvaarmaatschappijen, hotels en transportmaatschappijen.    Wij werken enkel samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers en delen enkel de persoonsgegevens die deze partners nodig hebben om ons en U hun diensten te kunnen aanbieden.  Uw persoonsgegevens die gebruik worden voor  de boekhoudkundige verwerking ervan zijn op basis van de contractuele relatie als gevolg van de producten of diensten.    Als we persoonsgegevens delen verzoeken we deze partners de gegevens niet te gebruiken voor hun eigen marketingsdoeleinden.

Wij kunnen de minimum vereiste  persoonsgegevens ook  delen met regelgevende instanties indien dit wettelijk verplicht is in het kader van grenscontrole, immigratie, veiligheid en terreurbestrijding of voor eender welk ander doeleinde dat toepasselijk wordt geacht.

 

Het beschermen van persoonsgegevens

We treffen de passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies,  ongeoorloofde toegang. Wij beschikken over een up-to-date virusscanner, een up-to-date spam filter,  beveiligde back-ups,  unieke login codes en wachtwoorden die regelmatig worden aangepast.

 

Het bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is voor het verrichten van de diensten die worden opgesomd in deze privacy verklaring en voor de naleving van de wet- en regelgeving.  Na afloop van deze periode zullen we uw persoonsgegevens veilig verwijderen en of vernietigen.

 

Inzage van de persoonsgegevens

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.  Mits bewijs van kopie van identiteitskaart,  kunt u  schriftelijke en ondertekende aanvraag  indienen bij MG Travel Office, Kwadeweg 76,  9940  Evergem of  per e-mail aan guido@mgtravel.be.  Wij zullen de nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te corrigeren.

 

Functies met betrekking tot onze website www.mgtravel.be

Onze website bevat links naar andere websites die worden beheerd door andere organisaties met eigen privacy-verklaringen.  Zorg ervoor dat U de voorwaarden en privacy-verklaring doorneemt vooraleer uw persoonsgegevens hier door te geven.  Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.    MG Travel Office kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie van deze sites.   Indien U onjuistheden zou vaststellen in de informatie via deze sites kan u de beheerder van de site contacteren.